Bilgi İşlem

Hastanemizde tüm birimlerin verimli ve hatasız çalışabilmesi, insanımıza en iyi sağlık hizmetinin sunulabilmesi ayaktan tedavi olan ve yatan hatsalar için kayıt sisteminin kurulması, mali ve idari yürütülebilmesi amacıyla bilgisayar otomasyonu sistemini kullanmaktadır.

Hastaneye ilk defa gelen hastalara bilgisayar ortamında bir sayfa açılmakta ve tanıtım kartı üzerinde bulunan barkod ve hasta numarası sayesinde hastaların işlerinin çabuklaştırılması ve hataların ortadan kaldırılması sağlanmıştır.

 Hastanemize müracaat eden hastalarımız işlemlerinin daha hızlı olabilmesi için tüm birimlerde bulunan bilgi işlem departmanların da işlemlerini yapabilmektedirler. Hastanemizin tüm polikliniklerinde bilgisayar mevcut olup hasta kayıtları bilgi işlem operatörleri tarafından süratle yapılmakta ve hastaların işlemleri kolaylaştırılmaktadır. Acil hastalar ise hastanemiz acil servisine gelmekte yine acil serviste bulunan bilgisayarlara hasta bilgileri girilerek acil poliklinik hizmeti de bilgisayar ortamında takip edilmektedirler.

Hastanemizde servislerde (yatan hasta) ve acil serviste bilgi işlem hizmeti 24 saat kesintisiz verilmektedir.
Hastane otomasyon sistemine entegre olarak fiber optik metro internet hattı ile tüm hekimlerimiz 24 saat kesintisiz internet hizmeti alarak yurdumuzdaki ve dünyadaki tıbbi gelişmeleri takip edebilmektedirler.