Hasta Hakları

Sağlık kurumlarında yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan problemlerin önlenmesi, sağlık hizmetlerinin iç ve dış hasta memnuniyetine uygun şekilde, insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesi hedeflenmiştir.

Hastanemizde yaşadığınız aksaklıkları, öneri ve teşekkürlerinizi Hasta Hakları Birimine yazılı veya sözlü olarak ve hastanemizin web sayfası iletişim bölümüne e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

İsim ve telefon bildirerek yapmış olduğunuz dilekler, öneri ve teşekkür başvuruları hastane yönetimi tarafından değerlendirilerek, sizlere geri bildirimde bulunulacaktır. Bu sayede sizleri hizmet verdiğimiz süre içinde hastane hizmetlerinde oluşan aksaklıkları giderme imkanını bulacağız.

Hastanemiz, Hasta Hakları Birimi başvuru yapacak olan hastalarımızın kolayca ulaşabilecekleri şekilde hastanemizin giriş katında kurulmuştur. Hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde hazırlanmış "bireysel görüşme odası "mevcuttur.